6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri  sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin  işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak  yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer  yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 
  • Noter vasıtasıyla, 
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebilir. 

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler  verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Dinamo Kozmetik ve Tekstil Dış  
Tic. A.Ş.

İnönü Mahallesi. Gebze Güzeller OSB Mah. Nursultan Nazarbayev Sk.  No:8 Gebze/Kocaeli

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat

Dinamo Kozmetik ve Tekstil Dış  Tic. A.Ş.

İnönü Mahallesi. Gebze Güzeller OSB Mah. Nursultan Nazarbayev Sk. No:8 Gebze/Kocaeli

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza, mobil  imza ya da Şirketimize daha  önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan  elektronik posta adresini  
kullanmak suretiyle
info@dinamocosmetics.com
info@dinamogrup.com 
dinamodisticaret@hs03.kep.tr 
 
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre  talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13.  maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Dinamo
Merhaba
Aklınıza takılan bir soru olduğunda bize çekinmeden yazabilirsiniz.